Glossary: ἅπας | أشبه

LanguageGreek Arabic
Lexemeἅπαςأشبه
Root / Stemš b h / IV
Part of Speechadj.verb
Expressionἅπαντα ... τὰ τοιαῦτα σώματαhāḏihi l-aǧrāmu wa-mā ašbahahā
Annotation
Quotationκαὶ μὴν εἴπερ ἐξ ὕλης τε καὶ εἴδους ἅπαντα συνέστηκε τὰ τοιαῦτα σώματα, ... τὴν ἐκ τούτων κρᾶσιν ἀναγκαῖον αὐτοῦ τίθεσθαι τὸ εἶδοςfa-in kānat hāḏihi l-aǧrāmu wa-mā ašbahahā innamā qiwāmuhā min hayūlā wa-ṣūratin ... fa-qadi ḍṭarra an yaǧʿala l-ṣūrata mizāǧa hāḏihi l-kayfiyyāti
ReferenceGalen An. virt. 37.1613.17
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next