Glossary: τιμάω | اكرم

LanguageGreek Arabic
Lexemeτιμάωاكرم
Root / Stemk r m / IV
Part of Speechgerundverb
Expressionτιμῆσαιan yukrima
Annotation
Quotationὅτε γὰρ διδάξειεν (sc. ὁ Πρωταγόρας) ἁδήποτε, τιμῆσαι τὸν μαθόντα ἐκέλευεν ὅσου δοκεῖ ἄξια ἐπίστασθαιfa-innahū (sc. Furūṭāġūrasa) kāna iḏā ʿallama šayʾan mā kāna yaʾmuru l-mutaʿallima an yukrima ʿalā qadri mā yarā annahū yastaʾhilu mā taʿallama
ReferenceArist. Eth. Nic. IX 1, 1164a25483.6
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next