Glossary: χαίρω أحب

LanguageGreek Arabic
Lexemeχαίρωأحب
Root / Stemḥ b b / IV
Part of Speechgerundverb
Expressionτὸ καλῶς χαίρεινli-yuḥibba niʿimman
Annotation
Quotationἀλλὰ δεῖ προδιειργάσθαι τοῖς ἔθεσι τὴν τοῦ ἀκροατοῦ ψυχὴν πρὸς τὸ καλῶς χαίρειν καὶ μισεῖν, ὥσπερ γῆν τὴν θρέψουσαν τὸ σπέρμαbal yanbaġī an takūna nafsu llaḏī yastamiʿu l-taʿlīma qadi stuʿmilat bi-l-ʿādati li-tuḥibba wa-tubġiḍa niʿimman, ka-maḥabbati l-arḍi l-zarʿa llaḏī turabbīhi
ReferenceArist. Eth. Nic. X 9, 1179b25571.16
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next