Glossary: μεταβάλλω انزل

LanguageGreek Arabic
Lexemeμεταβάλλωانزل
Root / Stemn z l / IV
Part of Speechverbverb
Expressionfal-nanzil annahū yantaqilu
Annotation
Quotationμεταβαλλέτω γὰρ ἐκ τοῦ ΑΒ εἰς τὸ ΒΓ, εἴτ᾿ ἐκ μεγέθους εἰς μέγεθος εἴτ᾿ ἐξ εἴδους εἰς εἴδος εἴτε κατ᾿ ἀντίφασινfal-nanzil annahū yantaqilu min AB ilā BḤ in šiʾta min ʿiẓamin ilā ʿiẓamin wa-in šiʾta min ṣūratin ilā ṣūratin wa-in šiʾta bi-l-tanāquḍi
ReferenceArist. Phys. VI 10, 240b20
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next