Glossary: τέλειος مكمِل

LanguageGreek Arabic
Lexemeτέλειοςمكمِل
Root / Stemk m l / IV
Part of Speechadj.act. part.
Expressionmutammimun mukmilun mukawwinun
Annotationparaphr.
Quotationδεῖται γὰρ τοῦ τελείου ἐν ἄλλῳ ὄντος, ἵνα μετασχοῦσα ἐκείνου τελεία γένηταιtaḥtāǧu ilā l-mutammimi l-mukmili l-mukawwini, fa-hiya tāmmatun kāmilatun bi-l-fiʿli
ReferenceProclus El. theol. 78: 74.1378.6
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next