Glossary: φύω أمكن

LanguageGreek Arabic
Lexemeφύωأمكن
Root / Stemm k n / IV
Part of Speechverbverb
Expressionοὐδὲν ... πρὸς ἑαυτὸ πέφυκεν ἐπιστρέφεινlā yumkinu … an yarǧiʿa ilā ḏātihī
Annotation
Quotationοὐδὲν ἄρα σῶμα πρὸς ἑαυτὸ πέφυκεν ἐπιστρέφειν, ὡς ὅλον ἐπεστράφθαι πρὸς ὅλονlā yumkinu iḏan li-ǧirmi mina l-aǧrāmi an yarǧiʿa ilā ḏātihī ka-ruǧūʿi l-kulli ilā l-kulli
ReferenceProclus El. theol. 15: 18.415.10
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next