Glossary: μέγεθος اعظام

LanguageGreek Arabic
Lexemeμέγεθοςاعظام
Root / Stemʿ ẓ m / IV
Part of Speechnounmaṣdar
Expressionμίγνυται ὧν ἴσοι οἱ χρόνοι καὶ ἐγγὺς αἱ κυήσεις, καὶ τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων μὴ πολὺ διέστηκενǧāmaʿat ināṯun wa-ḏukūratun ... muttafiqan bi-zamāni l-ḥamli aw-muqāriban maʿa ittifāqi iʿẓāmi l-aǧsādi allatī laysa baynahā buʿdun kaṯīrun
Annotation
Quotation
Reference
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next