Glossary: ἐπιτάσσω اراد

LanguageGreek Arabic
Lexemeἐπιτάσσωاراد
Root / Stemr w d / IV
Part of Speechverbverb
Expressionἐπιτάσσομαι
Annotation
Quotationἐὰν δὲ πλείους μέσας ἐπιταχθῇ εὑρεῖν, ἀεὶ ἑνὶ πλείους πινακίσκους καταστησόμεθα ἐν τῷ ὀργανίῳfa-in naḥnu aradnā an naḍaʿa minhā akṯara min ḫaṭayni fa-li-naḍaʿa fī l-ālāti alwāḥan akṯara ʿadadan min hāḏihī
ReferenceErat. Cub. dupl. 96.6159.4
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next