Glossary: ἐναρμόζω الصق

LanguageGreek Arabic
Lexemeἐναρμόζωالصق
Root / Steml ṣ q / IV
Part of Speechverbverb
Expressionἐναρμόζομαιulṣiqa
Annotation
Quotationπινακίσκους ..., ὧν ὁ μὲν μέσος ἐνήρμοσται, οἱ δὲ δύο ἐπωστοί εἰσιν ἐν χολέδραιςalwāḥun ṣiġārun ... wa-l-yakuni l-awsaṭu minhā qad ulṣiqa wa-l-yakuni l-iṯnāni l-bāqiyāni yudfaʿāni fa-yaǧriyāni fī maǧārin lahā
ReferenceErat. Cub. dupl. 94.1157.3
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next