Glossary: εἴρω اخبر

LanguageGreek Arabic
Lexemeεἴρωاخبر
Root / Stemḫ b r / IV
Part of Speechverbverb
Expression
Annotation
Quotationεἰρήκαμεν πρότερον ὅτι δεῖ νοεῖν οὐχ ὥσπερ ἐξ ἀγγείου ταμιευόμενον τὴν ἀρχὴν εἶναι πηγήνwa-qad aḫbarnā awwalan anna btidāʾa kaynūnati l-miyāhi l-mutanābiʿati laysa ka-l-māʾi l-ḫāriǧi mina l-ināʾi
ReferenceArist. Meteor. II 1, 353b20482
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next