Glossary: τοιοῦτος اشبه

LanguageGreek Arabic
Lexemeτοιοῦτοςاشبه
Root / Stemš b h / IV
Part of Speechpronounverb
Expressionτὰ τοιαῦταmā ašbaha ḏālika
Annotation
Quotationοἱ μὲν γὰρ σεμνότεροι τὰς καλὰς ἐμιμοῦντο πράξεις καὶ τὰς τῶν τοιούτωνman kāna minhum akṯara ʿafāfan yatašabbahūna bi-l-aʿmāli l-ḥasanati l-ǧamīlati wa-fī mā ašbaha ḏālika
ReferenceArist. Poet. 4, 1448b25226.6
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next