Glossary: σημεῖον اقرار

LanguageGreek Arabic
Lexemeσημεῖονاقرار
Root / Stemq r r / IV
Part of Speechnounmaṣdar
Expressional-rusūmu ... al-iqrāru ...
Annotationduplex interpretatio
Quotationποιούμενοι τὰ ὀνόματα σημεῖον[min ḥayṯu kānā aʿṭiyā l-rusūma] ʿinda mā kānā yastaʿmilāni l-iqrāra min asmā l-madīḥi
ReferenceArist. Poet. 3, 1448a35224.11
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next