Glossary: ἀναιρετικός عطّل

LanguageGreek Arabic
Lexemeἀναιρετικόςعطّل
Root / Stemʿ ṭ l / II
Part of Speechadj.verb
Expressionἀναιρετικὸς ... ἐστίdafaʿa wa-ʿaṭṭala
Annotationhend.
Quotationοὐκ οὖν ἀναιρετικὸς ὅδ᾿ ὁ λόγος ἐστὶ τῶν ἐκ φιλοσοφίας καλῶν ἀλλ᾿ ὑφηγητικόςfa-hāḏā l-qawlu iḏan laysa yadfaʿu wa-lā yuʿaṭṭilu l-fawāʾida l-fāḍilata llatī tustafādu bi-l-falsafati bal yašraḥuhā
ReferenceGalen An. virt. 73.338.20
Lexica Search for translation in Perseus Search for translation in Perseus

previous next